Allt du vill veta om teknikstöd

Många elever når inte målen i skolan och fullföljer inte gymnasiet. Det finns flera skäl till det, ett kan vara kognitiva svårigheter. Den här webbplatsen vänder sig till gymnasielärare, skolledare och andra intresserade. Här finns kunskap samlad om kognitiva svårigheter. De kan kompenseras med teknikstöd som till exempel appar som stärker organisationsförmågan eller hjälper minnet. Eller olika stöd för tidsuppfattning och koncentration. Teknikstödet kan också vara strategier.

Många elever har kognitiva svårigheter utan att de fått en diagnos som till exempel ADHD eller autism. Därför talar vi inte om diagnoser här utan fokuserar på konkreta situationer och hur man kan tänka kring dem. Genom att förstå hur svårigheterna tar sig uttryck ökar möjligheterna att ge elever rätt stöd. I skolarbetet är den pedagogiska kompetensen central men kunskap om teknik som stöd kan ytterligare stärka elevens möjligheter. Det är teknikstödet som är fokus här.

Ingången är sju korta filmer, cirka en och en halv minut långa. Till varje film presenteras sedan en kort text som beskriver kognitiva svårigheter och tänkbara stöd.