Hjärnan

hjarna_gra

”Meningen med hjärnan är att hjälpa oss att förstå omgivningen så att vi ska kunna fatta rätt beslut.”
Torkel Klingberg

Hjärnan är kroppens viktigaste organ. Stora hjärnans yttersta lager kallas hjärnbarken och delas in i frontallob, parietallob, temporallob och occipitallob. Hjärnbarken är involverad i många av de mer komplexa funktionerna i hjärnan såsom minne, uppmärksamhet, tal och språk.


hjarna_lober

Hjärnans lober

Frontallob (pannlob)

I frontalloben finns ett rörelsecentrum som kontrollerar alla viljestyrda rörelser. Frontalloben är också den del i hjärnan som tar emot impulser om tryck, värme, smärta och beröring från olika delar av kroppen. Frontalloben är viktig för många av våra kognitiva förmågor som tidsuppfattning och förmågan att planera och organisera. Här finns också arbetsminnet och korttidsminnet.

Parietallob (hjässlob)

Parietalloben är bland annat viktig för känsel, öga-hand koordination, objektsigenkänning och rumsuppfattning.

Temporallob (tinningslob)

Temporalloben är viktig för hörseln. Denna lob är också involverad i semantik, både i tal och syn. Hippocampus, som är involverad i att skapa nya minnen, finns i temporalloben.

Occipitallob (nacklob)

Occipitalloben kontrollerar sådant som tal, syn och en del av balansen.


hjarna_inredelar

Hjärnans inre delar

Corpus callosum

Stora hjärnans två halvor är förenade genom mängder av nervtrådar, corpus callosum.

Hjärnstammen

Hjärnstammen förenar hjärnan med ryggmärgens alla nerver. Här sitter de automatiserade funktionerna som styr andning, kroppstemperatur, blodtryck, hjärtrytm, ämnesomsättning, sömn och vakenhet. Vi säger ibland: -Det sitter i ryggmärgen”, och menar något vi lärt oss som blivit mer eller mindre automatiskt. När vi lär oss något nytt aktiveras först och främst kontrollerade funktioner i frontalloben, ju mer vi tränar desto mer blir det en automatiserad process och styrs då från hjärnstammen.

Cerebellum (Lillhjärnan)

Cerebellum är viktig för motorisk koordination, kroppställning balans, huvud- och ögonrörelser. Forskning har också visat att cerebellum är involverad i flera processer som har med vårt tänkande och våra känslor att göra.