Resultat från projektet Teknikstöd i skola

I ett projekt som Hjälpmedelsinstitutet genomförde 2012-2013 testades och utvärderades de arbetssätt och teknikstöd som beskrivs på denna webbplats. Resultat och erfarenheter från försöksverksamheter visar att relativt små insatser kan öka elevens motivation och måluppfyllelse i skolan. Slutsatser från projektet:

  • 15% av eleverna i gymnasieskolan har stora kognitiva svårigheter
  • Många av eleverna med kognitiva svårigheter saknar diagnos
  • Relativt enkla teknikstöd gör stor skillnad
  • Frånvaron minskade hos elever som fått teknikstöd
  • Kunskap om kognitiva svårigheter och teknikstöd behövs i skolan
  • Ett instrument för att kartlägga behov är användbart
  • Insatserna är samhällsekonomiskt lönsamma

 ”Det känns som jag koncentrerar mig mer, jag kan lägga mer energi på lärarna och lyssnar bättre.”


Vad tycker eleverna?

77% av eleverna anger att de har förbättrat eller mycket förbättrat att hantera besvärliga situationer i skolan. 73% av eleverna anger att de har förbättrat eller mycket förbättrat sina studieresultat.

Elever om sina teknikstöd:

”Fördelarna är jättemånga! Jag behöver inte leta i skåpet efter lösa papper. Jag har all info med mig. Jag fotograferar av papper.” ”Klarar av att hänga med och anteckna på lektioner. Har allt samlat på ett ställe och slarvar inte bort anteckningar längre.” ”Jag har fått mycket hjälp och stöd med tips, appar, läxor. Jag har fått hjälp att skapa rutiner och scheman. Ingenting med att delta i teknikstödsprojektet har varit negativt!” ”Om jag tidigare inte förstod fick jag sitta och vänta på att få hjälp. Nu kan jag använda en OCR-läsare eller slå upp svåra ord. Det blir enklare att läsa. Det blir inte så jobbiga situationer med lång väntan, jag klarar mig själv.” ”Jag använder kalendern och skriver in möten, läxor och så vidare. Jag har stenkoll på tiderna nu.” ”Prestationen i skolan har förbättrats och motivationen har höjts. Skolan tar inte lika mycket energi längre och därför har närvaron ökat. Det är lättare och roligare att gå till skolan, nu när man hänger med.”


Få problem med teknikstöd

De tekniska problemen med iPad, smartphone och appar har varit få. Det som rapporterades var enstaka problem med konfiguration till trådlöst nätverk, borttagning av överflödiga appar, inköp av tillägg till appar, inställningar för iCloud och Appstore. Detta bekräftades också av att 88 procent av eleverna angav att det tekniska fungerade bra (2 procent tyckte inte det tekniska fungerade bra och 10 procent tyckte det delvis hade fungerat bra). Ett problem som dock uppstod var att vissa appar ibland visade sig fungera bra enskilt men tappade funktionalitet i kombination med övriga startade appar. Ytterligare ett problem var att iPadens glasskärm gick sönder. För att undvika detta införskaffades i några fall extra tåliga fodral till de elever som vistades i hårda miljöer.