Henrik hittar inte i skolan


Se filmen om Henrik! Den är 1 min 54 sek lång.

Läs sedan mer om tänkbara kognitiva svårigheter och möjliga teknikstöd för Henrik via länkarna ovan.


Vilka kognitiva funktioner kan Henrik ha svårt med?

Abstrakt tänkande – i det här fallet kan det vara så att Henrik inte förstår innebörden av kategorier och beteckningar som systemet bygger på. Han kan ha svårt att göra sig en inre bild av att S4 Be III betyder hus S, våning 4, korridor Be och sal III. Dessa funktioner är också avgörande för att tyda ett schema.

Lokalsinne – svårt att hitta, att sakna känsla för riktningar, rumslighet och väderstreck.

Uppmärksamhet – Henrik blir störd och har svårt att hålla fokus i den röriga miljön bland alla skolkamrater.

Minne – Henrik kan också ha svårt att hålla klassrumsbeteckningen i minnet och glömmer snabbt bort.
Läs mer om minnet under Kognitiva funktioner


Hur kan man stödja Henrik?

Bemötande

Bejaka det som fungerar, att Henrik faktiskt kommer. Om det är så att han faktiskt har svårt att hitta kan han behöva träffa någon som tar sig tid att gå igenom skolans planlösning, uppmärksammar visuella skillnader för vad som särskiljer olika klassrum och vägen dit och kanske göra en karta. Att tydliggöra och förenkla miljön kan göra stor skillnad utan stora investeringar.
Läs mer om praktiskt förbättringsarbete

Teknikstöd

Kalender – där det tydligt framgår vad som ska göras, när det ska göras och var man ska vara. Det kan vara en kalender i elevens mobiltelefon som synkroniseras med dator samt skolans schema eller uppdateras manuellt av elev, mentor, förälder eller stödperson beroende på elevens förutsättningar och situation.
Läs mer om hur appar kan ge stöd

Bildstöd till kalenderfunktionen – det kan användas för att instruera hur en viss aktivitet ska utföras. I Henriks fall skulle bildinstruktioner för att hitta till olika salar kunna fungera. Kalender med bildstöd för flera användare, alltså att lärare kan skicka ut påminnelser till många, finns bland annat i Schola Comai som är ett program till android telefoner. Det finns också andra kalenderappar som går att kombinera med stöd av bilder, texter, filmer och ljud.

Generella stöd

I vissa fall kan generella förbättringar av skolans fysiska miljö stödja.

  • En genomtänkt struktur för namn på salar.
  • Tydlig skyltning med bra typsnitt och färger, symboler för olika typer av lokaler.
  • Linjer i golvet som man ser på många sjukhus.

Generella förbättringar ska skolledningen ansvara för men den kan behöva uppmärksammas på brister och få förslag på förändringar. Det här är något som kommer alla till del.
Läs mer om generella förbättringar

Läs mer om appar som stöd i skolan på andra webbplatser!

www.spsm.se

Appstöd

Föreningen för kognitivt stöd

www.klipskaklipp.se – små korta filmer som visar hur olika teknikstöd fungerar.

Några exempel på teknikstöd