Varför blir Adja aldrig klar?


Se filmen om Adja! Den är 1 min 52 sek lång.

Läs sedan mer om tänkbara kognitiva svårigheter och möjliga teknikstöd för Adja via länkarna ovan.


Vilka kognitiva funktioner kan Adja ha svårt med?

Organisation och planering – Adja har svårt att skapa struktur bland sina papper och böcker men också svårt att skapa en överblick över de olika delmoment som krävs för att få uppgiften klar.

Tidsplanering – Adja har svårt att överblicka hur lång tid olika delmomenten får ta och i vilken ordning de ska göras.

Kognitiv flexibilitet – en nedsatt förmåga här gör det svårare att fokusera, inhibera (välja bort) och alternera (växla fokus). Adja har många idéer men för att hennes arbete ska bli bra måste hon göra vissa val. För det krävs att man kan växla synvinkel, se saker ur olika perspektiv och värdera. Hon måste också kunna se helheten och inte fastna i detaljer.

Initiativ – att faktiskt påbörja och genomföra alla delmoment som man tänkt sig krävs för att slutföra uppgiften.

Insikt – Adja är medveten om sina svårigheter men har svårt att förstå hur hon ska förhålla sig till dem. Hon är en teoretisk och resonerande person men behöver konkret och praktisk vägledning.


Hur kan man stödja Adja?

Bejaka det som Adja är bra på, ambitionen och viljan. Varje elev behöver en positiv erfarenhetsbank.

Strategi

Dela upp uppgiften – det kan till exempel göras genom steg-för-steg-instruktioner samt tydliga instruktioner kring: Hur ska uppgiften göras? Vilka sidor ska läsas? Vem ska jag samarbeta med? Hur många sidor ska jag skriva? Samt en plan för hur mycket tid varje del ska få ta i anspråk. Ibland kan en mind map vara ett bra sätt att strukturera upp ett arbete. Lärare i samma ämne kan samarbeta kring att ta fram instruktioner.

Teknikstöd

Kalender – där det tydligt framgår vad som ska göras, när det ska göras och var man ska vara och vilka böcker man ska ha med sig. Det kan vara en kalender i elevens mobiltelefon som synkroniseras med dator samt skolans schema, eller uppdateras manuellt av elev, mentor, förälder eller stödperson beroende på elevens förutsättningar och situation. Här kan man också lägga in påminnelser för aktiviteter vilket gör det lättare att planera uppsatsarbetet. Det kan behövas en viss övertydlighet i planeringen.

Hjälpmedlet Echo Smartpen – vid föreläsningar spelar pennan in allt som sägs. Samtidigt används pennan för anteckningar eller stödord vilka länkas till rätt avsnitt i den inspelade föreläsningen. Genom att peka i anteckningarna spelas alltså föreläsningen upp exakt vid det punkt där anteckningen gjordes.
Se filmer om echo smartpen på www.youtube.com

List-appar – det finns också en rad appar för smartphones där man skapar och organiserar olika ”att-göra-listor”.

Läs mer om appar som stöd i skolan på andra webbplatser!

www.spsm.se

Appstöd

http://www.fks.org.se/produkter

www.klipskaklipp.se – små korta filmer som visar hur olika teknikstöd fungerar.

Några exempel på teknikstöd