Varför skolkar Louise?


Se filmen om Louise! Den är 2 min 44 sek lång.

Läs sedan mer om tänkbara kognitiva svårigheter och möjliga teknikstöd för Louise via länkarna ovan.


Vilka kognitiva funktioner kan Louise ha svårt med?

Tidsuppfattning, den inre klockan – Louise känner inte så väl tiden inom sig, vad som är rimligt lång tid för en aktivitet och fastnar vid datorn eller i vardagliga morgonrutiner. Hon vrider också lätt på dygnet.

Initiativ – med en nedsatt förmåga att ta initiativ kan man felaktigt uppfattas som lat av omgivningen eftersom det påverkar väldigt elementära saker.

Impulskontroll – i Louises fall kan det vara så att hon inte kan motstå impulsen att försjunka i t.ex. datorn.

De kognitiva svårigheterna leder lätt till personliga misslyckanden vilket påverkar självkänslan. Det i sin tur påverkar ofta motivationen i skolan.


Hur kan man stödja Louise?

  • Betona det positiva, det som faktiskt fungerar.
  • Lyssna på Louises upplevelse. Vad tror hon att hennes höga frånvaro beror på och vad har hon för tankar om vad som skulle kunna vara ett bra stöd? En del elever med kognitiva svårigheter behöver tydliga alternativ att välja mellan. Därför är det bra om man kan vara väldigt konkret. Man kan jobba med papper och penna, rita upp alternativ och skapa välmöjligheter. Det kan göra väldigt enkelt. Ritandet gör att man kan kompensera för föreställningsförmåga, abstrakt tänkande, struktur och koncentration. Vill du veta mer kan du läsa i Hjälpmedelsboken: Psykiska funktionsnedsättningar av Gunilla Gerland (2011).
  • Elevhälsan, landstingets hjälpmedelscentral eller primärvården kan tipsa elev och föräldrar om personliga hjälpmedel som underlättar att sova och vakna.
  • Bra rutiner – i Louises fall kan det handla om att kartlägga och träna in både bra morgonrutiner men även hur man packar sin skolväska.

Teknikstöd

Tidsstöd – för att visualisera hur mycket tid som finns kvar av en viss aktivitet. Det finns olika tidsstöd, både för iPhone, Android, program till datorn och som fysiska klockor.

Kalender – där det tydligt framgår vad som ska göras, när det ska göras och var man ska vara. Det kan vara en kalender i elevens mobiltelefon som synkroniseras med skolans schema, eller uppdateras manuellt av elev, mentor, förälder eller stödperson beroende på elevens förutsättningar och situation.

Checklista – i pappersformat eller i en app kan en checklista där eleven organiserat sina rutiner bidra till en lugnare tillvaro.

Appar för att planera resor – genom att ange när man ska vara på en viss plats räknar appen ut när man ska ge sig av hemifrån baserat på den position man har på Google-kartan. Ett exempel är Time2go. Även lokala resplanerare för lokaltrafiken kan användas.

Tyngdtäcken – de har gjort att många för första gången kan sova en hel natt. Ofta kan de finansieras av hälso- och sjukvården och finns i olika varianter, bland annat:

Kedjetäcket, ett vanligt täcke med insydda kedjor som ger det en behaglig tyngd.

Bolltäcke där insydda plastbollar ger en liknande känsla.

Väckarklocka – där flera sinnen aktiveras samtidigt via ljud, ljus eller vibration.

Sömncykelapp – det finns en rad appar som hjälper användaren att vakna när sömnen är i sin lättaste fas vilket påstås göra att man känner sig mer utvilad.

Ett stöd som Louise behöver för att klara sitt skolarbete ska skolan bekosta. Om hon behöver stödet i sin vardag utanför skolan ska landstinget stå för kostnaden. Lokala skillnader i gränsdragning och vad som klassas som hjälpmedel kan förekomma runt om i landet.

Läs mer om appar som stöd i skolan på andra webbplatser!

www.spsm.se

Appstöd

Föreningen för kognitivt stöd

www.klipskaklipp.se – små korta filmer som visar hur olika teknikstöd fungerar.

Några exempel på teknikstöd